Popo Estetiği

Popo Estetiği

Popo estetiği, popo büyütme , popo dikleştirme , şekillendirme amacıyla yapılan, özellikle yurt dışı hastalar tarafından sıklıkla talep edilen operasyonlardır.

Popo estetiği hastanede ameliyathane ortamı gerektirmektedir. Popo estetiği birkaç  farklı yöntem ile uygulanabilmektedir. Bu yöntemlerden ilki yağ enjeksiyonudur. Kişinin vücudundan alınan kendi yağları,  popoya enjekte  edilerek büyütme ve dikleştirme sağlanmaktadır.  Yağlar kişinin kendi vücudundan alınmaktadır. Karın , basen , göbek bölgelerinden alınabilmektedir. İkinci yöntem ise tedarikçi firmalar tarafından popo estetiği için üretilen dolgu maddeleri ile yapılabilmektedir. Yağ enjeksiyonu ile aynı efekti vermektedir. Ancak kişinin vücudunda yeteri miktarda yağ bulunmuyorsa bu yöntem yapılabilmektedir. Diğer bir yöntem ise silikon popo protezleridir. Popo protezleri sayesinde büyütme ve dikleştirme operasyonu gerçekleştirilmektedir. Genel anestezi altında uygulanmaktadır. Her iki popo arasında açılan küçük kesiden protezler yerleştirilmektedir. Protezler yerleştirildikten sonra drenler konularak  kesiler kapatılmaktadır. Her hangi bir iz kalmamaktadır. Ortalama 1-2 saat kadar sürmektedir. Ameliyattan sonra bir gece gözlem altında kalınması önerilmektedir. Ertesi gün drenler çıkarılmakta ve hasta taburcu edilmektedir. Bir haftalık istirahat sürecinden sonra kontrole davet edilmektedir. Kontrol esnasında bakım ve pansumanı yapılmaktadır.  Hasta sosyal hayatına kaldığı yerden devam edebilmektedir.  Ameliyattan sonraki ilk hafta şişlik olmaktadır. 3-4 hafta sonrasında şişlikler giderek inerek nihai sonuç ortaya çıkmaya başlamaktadır.

Popo bölgesi oturma pozisyonundan dolayı diğer bölgelere oranla daha baskılı bir yer olduğundan üretimi bu duruma uygun olarak tasarlanmıştır.  Bu protezlerin patlama ihtimalleri yoktur.  Tedariği sağlanan firma tarafından garantileri mevcuttur. Hasta taburcu olurken bu garanti belgeleri kendisine teslim edilmektedir. Protezlerin boyutları muayene esnasında hasta ve doktor birlikte değerlendirerek  belirlenmektedir. Bazı durumlarda hem silikon protezler kullanılırken hem de yağ enjeksiyonu  gerekmektedir.  Bu durum genellikle asimetri farklarını ortadan kaldırmak için tercih edilmektedir.

Popo estetiği için kişinin sağlık sorunlarının olmaması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Popo estetiğinde hangi yöntemin hangi hastaya uygun olduğu detaylı muayene esnasında belirlenmektedir.